دانشگاه یاسوج
کد کاربر
رمز
 


همکار گرامی؛

باسلام و احترام، خواهشمند است از تاریخ 99/08/18 تمامی فرم های ضمانت نامه بانکی از طریق اتوماسیون اداری به شرح زیر، ثبت و ارسال گردد:

1- شخص ضامن پیشنویسی تهیه نماید با الگوی نامه ضمانت نامه بانکی.

2- گیرنده پیشنویس و گیرنده نهایی جناب آقای فضل اله جهان بین.

3- امضا کننده نهایی سرکار خانم ناهید بهروزی و تیک افزودن ارسال کننده نیز زده شود.

4- بعد از تکمیل اطلاعات فایل ضمانت نامه و ذخیره روی دکمه امضا و سپس ثبت کلیک نمایید.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>